Ramowy rozkład dnia dla dzieci

6.30-8.00

Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci. Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne służące realizacji programu wychowania przedszkolnego. Ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, słuchowe, gramatyczne itp. Słuchanie utworów literatury dziecięcej.

8.00-8.30

Zabawy wg zainteresowań dzieci. Praca indywidualna z dziećmi mającymi trudności oraz dziećmi zdolnymi.

8.30-8.45

Prace porządkowe w sali, zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania

8.45-9.00

Śniadanie

9.00-12.00

Zajęcia edukacyjne w sali i na powietrzu kierowane i nakierowane prowadzone wg planów miesięcznych oraz wybranego programu nauczania. Zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela. Zabawy i zajęcia ruchowe, rytmika, język angielski. Spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze. Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.

12.00-12.30

Zabawy dowolne, zajęcia indywidualne

12.30-13.00

Czynności samoobsługowe i higieniczne, przygotowanie do obiadu

13.00-13.30

Obiad

13.30-14.30

Mycie zębów, relaksacja i odpoczynek, praca korekcyjno-kompensacyjna i indywidualna

14.30-15.00

Tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających twórczości plastycznej, muzycznej, werbalnej dzieci, zabawy dydaktyczne o charakterze poszerzającym temat, zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu

15.00-15.20

Podwieczorek

15.20-16.00

Zabawy zorganizowane lub z inicjatywy dzieci, ćwiczenia indywidualne dostosowane do możliwości dzieci, zabawy i gry edukacyjne i planszowe przy stolikach, układanie puzzli, ćwiczenia grafomotoryczne

16.00-17.00

Zabawy dowolne dzieci

Masz pytania?
Zadzwoń do nas!

795 721 070
52 307 06 89