Edukacja

Oprócz programu języka angielskiego oferujemy wiele ciekawych zajęć dodatkowych takie jak m.in.:

 • · autorski program edukacyjny zgodny z wytycznymi MEN,
 • · zajęcia muzyczno-taneczne,
 • · rytmikę,
 • · zajęcia teatralne,
 • · zajęcia plastyczne,
 • · kynoterapię,
 • · alpakoterapię,
 • · zajęcia matematczno-logiczne (kodowanie z Genibotami),
 • · zajęcia logopedyczne,
 • · religię (dla grupy dzieci 5-6 letnich),
 • · wycieczki plenerowe,
 • · nowoczesny i bezpieczny plac zabaw.

Ponadto realizujemy wiele ciekawych polskich projektów zarówno ogólnopolskich jak i wewnątrz przedszkolnych m.in. ”Zdrowo i sportowo”, zajęcia kulinarne, podczas których przygotowujemy zdrowe ciasta, babeczki, sałatki. Projekty ekologiczne to: „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, „Cała Polska czyta dzieciom”, ,,Mały Miś w świetle wielkiej literatury”, Program Sanford Harmony, ,,Las dwa trzy” - matematyczne przygody wśród przyrody i wiele innych ciekawych programów.

Terapia
i specjalne potrzeby edukacyjne

Przyjmujemy do naszego przedszkola dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Nasz zespół podchodzi z dużym zaangażowaniem i wyrozumiałością, otaczając opiekę specjalistyczną dzieci oraz ich rodziców. Potrzeby każdego wychowanka rozpatrujemy indywidualnie.

Realizujemy:

 • · Orzeczenia o kształceniu specjalnym - ilość i rodzaj zajęć specjalistycznych zależny jest od zaleceń zawartych w dokumencie, dostosowane są one do wymagań i możliwości rozwojowych dziecka.
 • · Opinie o wczesnym wspomaganiu dziecka - w zależności od potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka realizujemy zajęcia terapeutyczne w wymiarze od 4-8 h w miesiącu.

Dostępne terapie:

 • · terapia pedagogiczna,
 • · terapia psychologiczna,
 • · terapia neurologopedyczna,
 • · integracja sensoryczna,
 • · terapia ręki,
 • · kynoterapia/dogoterapia,
 • · terapia uspołeczniająca - TUS,
 • · oraz inne w zależności od potrzeb.

Masz pytania?
Zadzwoń do nas!

795 721 070
52 307 06 89